Gratis

Aya is het leukste ruimtewezentje van de hele Melkweg, dat kleuters op een speelse manier veilig wegwijs maakt in ons verkeer. De Aya op school-cam­pagne loopt elk school­jaar in de derde week van sep­tem­ber. Tij­dens de cam­pag­ne­week gaan leerkracht­en aan de slag met een pakket cam­pagnemate­ri­aal. Ze moedi­gen zow­el oud­ers als kinderen aan om veilig en duurza­am naar school te komen. Op die manier mak­en alle deel­ne­mers de schoolomgev­ing leef­baarder én veiliger. 

Meer info op www.aya.be.

Aanbieder: Medialaan