Gratis
enkel voor scholen in de provincie Vlaams Brabant

De provincie Vlaams-Brabant stak de jaarlijkse fietslichtcampagne 'Ik zie je graag' in een nieuw jasje. Met de duidelijke boodschap 'FIETSLICHT AAN EN GAAN' roepen we jongeren op om altijd en overal met een goed werkende fietsverlichting op pad te gaan.
We roepen elke secundaire school in de provincie op om - samen met de leerlingen - een grote controleactie van de fietsverlichting te houden aan de schoolpoort. Organiseer die bij de start van de donkere periode (begin november), dan zit je een hele winter safe!
De provincie biedt daartoe gratis campagnemateriaal aan voor de secundaire scholen in Vlaams-Brabant voor hun leerlingen van 12 tot 18 jaar.

meer info: https://www.vlaamsbrabant.be/nl/onderwijs-en-vorming/educatief-aanbod/fietslicht-aan-en-gaan#toc-0--2

Aanbieder: Provincie Vlaams-Brabant