€330.00
330 € (+ verplaatsingskosten)

Na eerst een diagnose te hebben gemaakt van de omgeving zullen de leerlingen op kaart hun verplaatsingen leren plaatsen in een tijd-ruimte perspectief. Zowel op objectieve als subjectieve wijze zullen ze de verschillende vervoersmogelijkheden ontleden en hun eigen verplaatsingen analyseren. Na reflectiemomenten en discussies zal men aan de hand van "likes" het aangenaamste en duurzaamste verplaatsing voor gebracht worden. Aan de hand van brainstorming, voorbeelden en gerichte vraagstelling worden acties uitgedacht en taken verdeeld om deze uit te werken.

Bestel hier

Aanbieder: Goodplanet Belgium