€62.50
prijs per uur - aantal uren te bepalen nav. aantal deelnemers

Doel: Verkeersveiligheid verbeteren door het verkeersinzicht te trainen met jonge fietsers van 14 -15 jaar. 

De fietsers leren: 

zich inleven in de positie van de autobestuurders;
als buitenstaander het verkeersgebeuren tussen auto en fietser observeren;
hun eigen fietsinzicht verbeteren door vanuit verschillende posities te  observeren;
een optimale zelforganisatie van de persoonlijke fietspositie.
Aangepast per leerniveau en klasniveau. 

Bestel hier

Aanbieder: Kara, dé verkeersopleiding