Gratis

Met Getuigen onderweg komt een verkeersslachtoffer, naaste, nabestaande of veroorzaker in de klas vertellen over zijn ongeval en de gevolgen. Die gevolgen zijn vaak ingrijpender en langduriger dan een kort krantenartikel doet vermoeden.

Getuigen onderweg toont leerlingen wat de impact is van een verkeersongeval, omdat dit hun keuzes in het verkeer beïnvloedt. Een getuigenis helpt leerlingen om de voordelen op lange termijn te zien van veilig gedrag, ook al is dat gedrag op het moment zelf niet altijd gemakkelijk. Daarnaast leren de leerlingen over rouw, leven met een beperking of de gevolgen van veroorzakerschap.

Belangrijk: Om dit effect te optimaliseren, organiseert de leerkracht een voorbereiding en een nabespreking. Het is belangrijk dat deze leerkracht de volledige getuigenis bijwoont. Leidraden voor en de doelstellingen van deze voor- en nabespreking kan je downloaden via:  https://www.rondpunt.be/nl/producten/getuigen-onderweg.  De school voorziet twee aansluitende lesuren voor de getuigenis: één voor het verhaal van de getuige en één voor de nabespreking door de leerkracht. Enkele dagen voordien bereidt de leerkracht de getuigenis met de leerlingen voor aan de hand van de lesfiche.

0nderzoek van Universiteit Hasselt wees uit dat het horen van een getuigenis een herbevestiging of verbetering van de positieve instelling ten opzichte van verkeersveiligheid teweegbrengt.

Een aanvraag voor een getuigenis doe je minstens 1 maand op voorhand. 

De groepsgrootte voor een getuigenis is max. 35 leerlingen.

Bestel hier

Aanbieder: Rondpunt vzw