Prijs op aanvraag

TreinTramBus biedt een ‘kennismakingstocht met het openbaar vervoer’ aan voor leerlingen en leerkrachten lager onderwijs (idealiter vierde leerjaar). De kennismakingstocht onderstreept het belang van duurzame woon-schoolverplaatsingen en hoe de leerlingen daar zelf toe bij kunnen dragen. Daarnaast speelt de ‘kennismakingstocht’ in op de eindtermen van het lager onderwijs (zelfstandig een tocht plannen met het openbaar vervoer, dienstregelingen interpreteren enz.) door zeer praktische vragen te behandelen zoals: hoe zoek ik dienstregelingen en tarieven op, hoe interpreteer ik de informatie in het station, hoe koop ik een kaartje , hoe vind ik de juiste trein op het juiste perron, de juiste bus aan de halte, … ?

We starten met een theoretisch gedeelte waarbij we de routeplanners van de vervoersmaatschappijen uittesten, een rit leren plannen en een aantal oefeningen maken. Daarna testen we de opgedane kennis uit in de praktijk en maken we een ritje met trein, tram en/of bus. Zelf eens kaartjes knippen, de haltes omroepen op de trein…het behoort tot de mogelijkheden en maakt de kennismakingstocht tot een onvergetelijke en leerrijke ervaring!

TreinTramBus hanteert bij de uitwerking een zeer participatieve en interactieve methode en past elke tocht aan aan de specifieke locatie/behoeften van de aanvrager. Op die manier ontstaat een kennismakingstocht op maat! Het lesmateriaal wordt volledig uitgewerkt zodat de leerkracht zelf slechts een minimum aan voorbereidingswerk heeft.

Aangepaste kennismakingstochten die inspelen op de noden voor leerlingen uit het  buitengewoon onderwijs zijn mogelijk en bespreekbaar.  

Bestel hier

Aanbieder: TreinTramBus vzw