Gratis

De lesfiches zijn gratis te downloaden.

Lesfiches verkeerseducatie met praktijkoefeningen op maat van elk leerjaar, voor kleuter en lager onderwijs. De  lesfiches van de provincie Antwerpen bevatten ervaringsgerichte verkeersoefeningen gebaseerd op de eindtermen en ontwikkelingsdoelen. De lesfiches vermelden ook mogelijke uitbreidingsoefeningen, tips en interessante weetjes voor de ouders.  

De lesfiches zijn gratis te downloaden via www.provincieantwerpen.be

Aanbieder: Provincie Antwerpen