€4.00

prijs voor download van de film

De documentaire ‘Leuven autovol & autovrij’ van Fonk vzw toont hoe Leuven evolueerde van een rustige plek waar het leven zich op straat afspeelde naar een onleefbare door autoverkeer verstikte stad. Vandaag is Leuven voorloper van het autovrij of autoluw maken van het centrum. Naast een uniek beeldverhaal biedt de film ook een historische dimensie aan de razend actuele discussie over stedelijke mobiliteit en over de plaats van de auto in de stad. Niet alleen voor Leuven maar typerend voor Vlaanderen.

Erfgoedcel Leuven en Mobiel 21 ontwikkelden educatieve fiches om in de klas rond de film te werken. In het secundair onderwijs wordt via een rollenspel over het thema nagedacht. Welke voordelen hebben inwoners bij een autovrij centrum en blijven handelaars hun inkomsten behouden? En wat beslist de burgemeester? Bij iedere doelgroep horen bepaalde agenda’s. De leerlingen zoeken zelf uit tot welk compromis ze kunnen komen.

De lesfiches zijn gratis digitaal beschikbaar via info@mobiel21.be

 De DVD kost 14 euro. Alle geïnteresseerde Leuvense scholen kunnen de dvd en de fiches gratis aanvragen bij erfgoedcel@leuven.be.

Bestel hier

Aanbieder: Mobiel 21 vzw