Gratis

Een duurzame toekomst voor onze planeet begint met bewuste keuzes maken. MOS helpt van je school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving te maken, samen met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school.

MOS richt zich op basis- en secundaire scholen.

Een school die in zee gaat met MOS kan rekenen op:

  • Begeleiding op maat
  • Informatie en inspiratie over het aanbod van milieu-educatieve en duurzame initiatieven in Vlaanderen en Brussel via nieuwsbrieven, website en Facebook.
  • Vormingen en netwerkmomenten

Uitgangspunten
Leerlingenparticipatie: elke actie begint met actieve betrokkenheid van leerlingen.
Teamwork: MOS betrekt het hele schoolteam en de ouders bij haar werking.
Netwerk: MOS-scholen werken samen met de schoolbuurt, lokale besturen, (jeugd)verenigingen, ngo's, organisaties uit het middenveld ...
Beleving: MOS is een leerproces, met een concreet resultaat voor ogen.
MOS is een samenwerking tussen het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid, de Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Aanbieder: Vlaamse overheid, Milieuzorg