€70.00

Prijzen tussen € 70 en € 85 exclusief btw

Het Octopusplan streeft sinds 2005 naar duurzaam woon-schoolverkeer en kindvriendelijke schoolomgevingen en –routes. Omdat de vraagstukken in schoolomgevingen steeds complexer worden, verbreden we onze aanpak.
We blijven ons inzetten voor veilige schoolomgevingen met duurzame verplaatsingen (mobiliteit), maar pleiten ook voor:

Groene schoolomgevingen (klimaat en ecologie)
Beweging en ontmoeting (recreatie en sociale cohesie)
Participatie en cocreatie
Samen met u en met de gemeente maken we in het jaar voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen duidelijk dat we moeten bouwen aan de schoolomgeving van morgen.

Inschrijven als Octopusschool
Het huidige Octopusnetwerk bestaat dit schooljaar uit 1000Octopusscholen en 66 Octopusgemeenten.  Samen met onze leden bouwen we aan kindvriendelijke schoolomgevingen en duurzamer woon-schoolverkeer waarbij het welzijn van kinderen voorop staat.

Onze leden steunen het Octopusplan zodat de werking kan blijven groeien. Een jaarlijks lidmaatschap kost een school per vestiging € 70 à € 85,-excl.btw (afhankelijk van het leerlingenaantal).

De school krijgt hiervoor heel wat terug:

Bestel hier

Aanbieder: Octopusplan - VPI (VGB vzw)