€220.00

(+ verplaatsingskosten)

De klimaatverandering is een realiteit. Door de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen warmt de aarde op. Poolkappen smelten, klimaatrampen slaan vaker en harder toe, ecosystemen raken bedreigd en klimaatvluchtelingen zijn nu al realiteit. Mobiliteit is voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de uitstoot van de broeikasgassen. 

Gaan we over the top? Of keren we onze kar, voordat het te laat is? Laten we kiezen voor de laatste optie: actie!

Het doemdenken laten we achterwege. In Over the top kijken we naar de toekomst en laten we ons inspireren door duurzame mobiliteitsinitiatieven van over de hele wereld. Het wordt duidelijk dat het ook anders kan en… dat anders nog leuk is ook! Voor de klimaatverandering is er geen gangbare oplossing. En één oplossing volstaat al zeker niet. Bovendien blijkt dat oplossingen die we vandaag bedenken vaak geen duurzame oplossingen zijn. We moeten durven verder kijken dan ons neus lang is. We moeten ons trainen in het anders denken. Zet de wereld voor even op zijn kop, denk ‘out of the box’, wees creatief en laat alle gewoonten en systemen los. In deze workshop (2 lesuren) benaderen we het klimaatprobleem van langs de andere kant. We kijken eerst naar het ideale mobiliteitsbeeld (aan de hand van “Wat als …?”) van de leerlingen, ontleden het, welke stappen zijn nodig om er te geraken (“backcasten”) en hoe kunnen we er vandaag al aan beginnen. We zullen ons ogen opendoen en inzichten krijgen, maar ook zin krijgen om ons eigen ideeën uit te voeren! Deze workshop kan de basis vormen voor het opstellen van een actieplan/actie(s) rond duurzame mobiliteit bij de leerling, klas en/of school.

Bestel hier

Aanbieder: Goodplanet Belgium