Gratis

gratis voor Brusselse scholen

Deze sensibiliseringscampagne spoort de leerlingen aan om intermodaliteit in heel Brussel te ontdekken en te beleven, om zo de stad te laten vibreren en ademen.
“Mov’In the City” richt zich op de leerlingen van het 3e, 4e en 5e middelbaar van alle Brusselse scholen.

Tijdens de campagne zullen de leerlingen de kans krijgen om hun eigen mobiliteit in vraag te stellen, zich te versterken om hun verplaatsingen nu en in de toekomst aangenamer te maken en om echte “Smart Moovers” te worden.

“Mov’In the City” eindigt met een groot interscolair spel in de straten van Brussel. Voorafgaande vinden er twee voorbereidingsmomenten plaats: een animerend debat over mobiliteit en een vorming “Fietsen in de stad”.  

Voor meer informatie & inschrijving kan u terecht op de website https://www.coren.be/nl/mov-in-the-city of  bij Tine van vzw Coren: tinebelmans@coren.be of 02/640.53.23

Bestel hier

Aanbieder: Coren vzw