Gratis

Elke dag komen uw leerlingen in contact met het openbaar vervoer. Ze nemen de bus of tram naar school of bevinden zich op plaatsen waar veel openbaar vervoer is. Om hen bewust te maken van alle aspecten hiervan, heeft De Lijn een nieuw digitaal lessenpakket ontwikkeld: Reizen met De Lijn doe je zo!

Het pakket is gratis downloadbaar, interactief en vervangt het vroegere Trammelant-project, waarbij medewerkers van De Lijn naar de scholen kwamen. Het laat toe om nog meer scholen en jongeren te bereiken en te sensibiliseren. Als leerkracht bent u de expert bij uitstek om info op maat over te brengen, want u kent hen immers het beste. Bovendien is het pakket:

zo uitgewerkt dat u kunt inspelen op de individuele noden en de verscheidenheid aan leerstijlen binnen uw klasgroep;
gebruiksklaar en behapbaar en helpt het om verschillende leerplandoelen en eindtermen te bereiken.
Hoe reizen, veiligheid & respect

In het lessenpakket komen drie thema’s aan bod. Het eerste thema Hoe reizen? maakt leerlingen wegwijs in het gebruik van het openbaar vervoer. Via verschillende oefeningen leren ze een netplan, tramschema en perronschema lezen, vinden ze hun weg via de app van De Lijn en Google Maps en zoeken ze uit welk vervoersbewijs het meest geschikt is.

Veiligheid staat voorop bij het tweede thema. Niet enkel de eigen veiligheid, maar ook die van de medereizigers én de bestuurder. De leerlingen komen alles te weten over de dode hoek, de remafstand in verschillende weersomstandigheden en hoe ze zichzelf moeten gedragen in het verkeer en op de bus om ongevallen te voorkomen. Steeds op een speelse manier en met interactieve oefeningen.

Tot slot behandelen we het thema Respect, waarbij de leerlingen ontdekken wat de gevolgen zijn van vandalisme, wat ze moeten doen bij agressie. Daarnaast leren ze zich inleven in de verschillende gebruikers van het openbaar vervoer. Afsluiten doen we met een interactieve quiz!

Dit lessenpakket kwam tot stand in samenwerking met Uitgeverij Averbode en is beschikbaar via Disco.

Bestel hier

Aanbieder: Averbode/VVM De Lijn