Prijs op aanvraag

Route2school helpt u om een grondige analyse te maken van de veiligheid op de schoolroutes en het verplaatsingsgedrag van schoolkinderen. Hiervoor zal in de eerste plaats de hulp ingeroepen worden van de schoolkinderen (lagere en middelbare school), maar ook ouders, leerkrachten, jeugdverenigingen, politie en stad/gemeente zullen hierbij betrokken worden.
Via Route2school geven we schoolkinderen de mogelijkheid om mobiliteitsknelpunten op hun schoolroute te melden, maar ook om mee na te denken over oplossingen voor deze mobiliteitsknelpunten. Vervolgens brengen wij ook in kaart hoe de kinderen naar school komen en hoe zij hun schoolroute ervaren (= subjectieve verkeersonveiligheid). Na het verzamelen van al deze info, kunnen wij voor de stad/gemeente een gericht actieplan opstellen om de verkeersveiligheid van schoolkinderen te verbeteren.
Ten slotte kunt u met Route2school een digitale schoolroutekaart creëeren. De digitale schoolroutekaart is raadpleegbaar op een website, maar zal ook raadpleegbaar zijn op de mobiele applicatie van Route2school (Android, iOS en Windows). Hierdoor kunnen kinderen via hun smartphone de schoolroutekaart raadplegen en kijken waar er veilige routes zijn of hoe zij op een veilige manier een bepaald mobiliteitsknelpunt kunnen passeren. Wij voorzien ook de mogelijkheid om de digitale schoolroutekaart af te drukken indien nodig.

Bestel hier

Aanbieder: ABEONA (spin-off van het Instituut voor Mobiliteit (IMOB))