Prijs op aanvraag.

Route2school (R2S) Educatie is een UNIEK online leerplatform waar leerlingen op een plezante manier hun verkeersinzichten kunnen verbeteren.

Uniek omdat leerlingen niet alleen bijleren over algemene verkeerssituaties in Vlaanderen, maar specifiek aan de slag gaan met herkenbare situaties uit hun eigen omgeving.

Via beeldmateriaal uit hun eigen woon-, school- en leefomgeving doorlopen ze, via een gestructureerd leerproces, verschillende modules.

Dit zorgt ervoor dat ze beter leren omgaan met moeilijke contextgebonden verkeerssituaties.

De aangeleerde kennis en vaardigheden binnen de context van hun eigen leefwereld wordt ook getransfereerd naar een nieuwe, onbekende, omgeving.

Of hoe we met R2S Educatie inzetten voor een 360° leerproces!

Het platform

R2S Educatie wil de leerlingen een gestructureerd leerproces aanbieden. Daarom bestaat het leerplatform uit verschillende modules: 

Kennis: kinderen leren de verkeersregels
Situatiebewustzijn: kinderen leren meer aandacht te hebben voor alle elementen uit de omgeving
Risicodetectie: kinderen leren risico’s detecteren
Risicomanagement: kinderen leren omgaan met risico’s
Deze modules bevatten telkens vragenrondes met een stijgende moeilijkheidsgraad. De leerlingen krijgen toelichting bij zowel juiste als foute antwoorden.

Wie meedoet wordt natuurlijk ook beloond voor zijn/haar inzet. Naargelang hun score krijgen de leerlingen witte, bronzen, zilveren of gouden badges. De kleur van de badge geeft dus meteen weer hoe goed je scoort. Dit niet alleen online, maar ook in stickervorm.

Bestel hier

Aanbieder: ABEONA (spin-off van het Instituut voor Mobiliteit (IMOB))