Prijs op aanvraag.

Een scholenovereenkomst is een overeenkomst over verkeer en mobiliteit die een gemeente voor een vastgelegde termijn afsluit met scholen in die gemeente. In de overeenkomst staan afspraken over de wederzijdse inbreng om de schoolverplaatsingen veiliger en milieuvriendelijker te maken. Het gaat dus om een geheel van maatregelen en initiatieven die gemeenten, directies, ouders en andere mogelijke betrokken partijen in overleg nemen. Mobiel 21 begeleidt gemeenten bij de opmaak van een scholenovereenkomst.

Bestel hier

Aanbieder: Mobiel 21 vzw