Prijs op aanvraag.

Mobiel 21 helpt je bij de opmaak van een schoolroutekaart. Een school­routekaart is een plat­te­grond van de ruime schoolomgev­ing. Ze duidt de veilig­ste fiets- en wan­del­routes naar school aan. Aan de hand van duidelijke tips en foto’s zien de leer­lin­gen en hun begelei­ders hoe ze op de gevaar­lijke plaat­sen toch veilig kun­nen stap­pen of fietsen. De school­routekaart is vooral bedoeld voor leer­lin­gen van het basison­der­wi­js en de eerste graad van het secundair onder­wi­js. In de klas is het een kap­stok om te werken rond veilig en milieu­vrien­delijk verkeer.  Het is ook een hand­ig instru­ment om leer­lin­gen én hun oud­ers te informeren over veilige school­routes. Op die manier over­tu­igt een school­routekaart mensen om meer te fiet­sen en te stappen. 

Bestel hier

Aanbieder: Mobiel 21 vzw