Prijs op aanvraag.

Met een schoolver­vo­er­plan breng je met alle betrokken par­ti­jen de gevaar­lijke pun­ten op weg naar school in kaart. Het schoolver­vo­er­plan is eigen­lijk een actieplan voor veiliger en milieu­vrien­delijk­er ver­keer naar school. Mobiel 21 gebruikt daar­voor een online vra­gen­li­jst in com­bi­natie met een dig­i­tale kaart waarop iedereen zijn route naar school kan uit­teke­nen. Nadi­en duiden ze op die route de gevaar­lijke en veilige pun­ten aan. Hoe meer mensen deel­ne­men, hoe volledi­ger het uitein­delijke beeld van de routes naar school. 

Om een goed schoolver­vo­er­plan op te mak­en, heb je iedereen zijn hulp nodig: direc­tie, leerkracht­en, (groot)oud­ers, gemeente, lokale poli­tie en natu­urlijk ook de leer­lin­gen zelf. Doe je als school een beroep op Mobiel 21, dan lei­den wij het hele pro­ces van start tot fin­ish in goede banen.

Bestel hier

Aanbieder: Mobiel 21 vzw

Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Meer informatie