€60.00
alles inbegrepen

De opleiding (1 dag) Train The Trainer (TTT) eerste hulp lager onderwijs heeft als doel leerkrachten lager onderwijs op te leiden zodat ze zelf de eerstehulpinitiaties kunnen geven in hun school. Het is een opleiding met dubbele focus: inhoudelijk én didactisch. De leerkrachten maken kennis met een waaier aan leuke en speelse werkvormen om eerste hulp te onderwijzen aan hun leerlingen. We hopen hiermee dat het leren van eerste hulp op steeds jongere leeftijd kan starten. Dit kadert zeker binnen het gezondheidsbeleid van elke school.

Bestel hier

Aanbieder: Rode Kruis-Vlaanderen