Prijs op aanvraag.
Contacteer Mobiel 21 voor een offerte.

Ver­keerse­d­u­catie is meer dan de klassieke, the­o­retis­che ver­keer­s­lessen in de klas. Meestal oefe­nen leer­lin­gen hun ver­keersvaardighe­den eerst op de speelplaats en daar­na in het echte ver­keer. En waarom zouden leerkrachten en leerlingen ook niet eens buiten de school­muren oefe­nen?

Dan geeft onze Ver­keerse­ducatieve Route, kortweg VERO, een prak­tis­che lei­draad om je klas mee op sleep­touw te nemen. Een VERO kan dienen voor voet­gangers en/​of fiet­sers. In over­leg met de school legt Mobiel 21 een route vast. Voor die route mak­en we een kant-en-klare han­dlei­d­ing met kaart en routebeschri­jv­ing. We werken een VERO uit voor leer­lin­gen vanaf de laat­ste kleuterk­las (voet­gangers) en de derde graad lager onder­wi­js tot en met de eerste graad secundair onder­wi­js (fiet­sers). Voor ver­schil­lende ver­keerssi­t­u­aties kri­jg je een aparte les­fiche met infor­matie en oefenin­gen. Zo leggen de kinderen bij elke ver­keerssi­t­u­atie een stuk­je van de route af. Ze nemen daar­bij actief deel aan het ver­keer.

Bestel hier

Aanbieder: Mobiel 21 vzw