Prijs op aanvraag.
Contacteer Mobiel 21 voor een offerte.

Ver­keerse­d­u­catie is meer dan de klassieke, the­o­retis­che ver­keer­s­lessen in de klas. Meestal oefe­nen leer­lin­gen hun ver­keersvaardighe­den eerst op de speelplaats en daar­na in het echte ver­keer. En waarom zouden leerkrachten en leerlingen ook niet eens buiten de school­muren oefe­nen?

Dan geeft onze Ver­keerse­ducatieve Route, kortweg VERO, een prak­tis­che lei­draad om je klas mee op sleep­touw te nemen. Een VERO kan dienen voor voet­gangers en/​of fiet­sers. In over­leg met de school legt Mobiel 21 een route vast. Voor die route mak­en we een kant-en-klare han­dlei­d­ing met kaart en routebeschri­jv­ing. We werken een VERO uit voor leer­lin­gen vanaf de laat­ste kleuterk­las (voet­gangers) en de derde graad lager onder­wi­js tot en met de eerste graad secundair onder­wi­js (fiet­sers). Voor ver­schil­lende ver­keerssi­t­u­aties kri­jg je een aparte les­fiche met infor­matie en oefenin­gen. Zo leggen de kinderen bij elke ver­keerssi­t­u­atie een stuk­je van de route af. Ze nemen daar­bij actief deel aan het ver­keer.

Bestel hier

Aanbieder: Mobiel 21 vzw

Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Meer informatie