€8.40

De module Verkeer(s)veilig biedt jongeren van de tweede graad BSO een beter inzicht in het verkeer om zo hun attitudes in dagelijkse verkeerssituaties te verbeteren. De module past in de vakoverschrijdende eindtermen 'opvoeden tot burgerzin' en 'sociale vaardigheden' en moet leerlingen weerbaarder maken in concrete verkeerssituaties. Dat ze ondertussen op een ongedwongen manier met taal, rekenen, leren leren,... bezig zijn, is mooi meegenomen!

Bestel hier

Aanbieder: Uitgeverij Plantyn