€150.00
De prijs is afhankelijk van het aantal sessies en de verplaatsingstijd naar de school.

Aan de hand van een powerpointpresentatie waarbij uitgegaan wordt van reële cijfers van verkeersongevallen met jonge autobestuurders krijgen de leerlingen de gelegenheid om in kleine groepjes krantenartikels te analyseren. Op die manier kunnen de leerlingen zelf vaststellen welke de voornaamste risico-factoren zijn in het rijgedrag van jongeren. Nadien worden deze oorzaken uitgebreid en systematisch toegelicht aan de hand van filmpjes en internationale preventiecampagnes.

Prijs: 150 euro per sessie van 2 lesuren
Dagprijs (max. 4 sessies): 450 euro
Een kilometervergoeding wordt aangerekend voor scholen die buiten een straal van 20km van Roeselare of Kortrijk gelegen zijn.

Bestel hier

Aanbieder: VTIR Roeselare - Kortrijk