€ 4,95 (prijs werkboek), € 30,30 (prijs handleiding)

Wereldkanjers Verkeer is de methode voor verkeerseducatie van uitgeverij Plantyn en is ontwikkeld in samenwerking met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Er is een werkboek voor de leerlingen en een handleiding voor de leerkrachten. Het digitaal lesmateriaal is beschikbaar op Scoodle.

In dit thema voor het 5de leerjaar leren we over de voorrangsregels, de voorrang van rechts, de overweg, de fietsstraat, fileproblemen en gevaarlijke situaties in de nabije omgeving van de school.

Wereldkanjers Verkeer is opgebouwd volgens de nieuwste verkeersregels en is volledig leerplandekkend. Er is een flexibele aanpak mogelijk door het aanbod van basis- en keuze-activiteiten. Meer info over de methode vind je op www.wereldkanjers.be/verkeer.

Bestel hier.

Aanbieder:Plantyn