€ 4,95 (prijs werkboek), € 30,30 (prijs handleiding)

Wereldkanjers Verkeer is de methode voor verkeerseducatie van uitgeverij Plantyn en is ontwikkeld in samenwerking met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde VSV). Er is een werkboek voor de leerlingen en een handleiding voor de leerkrachten. Het digitaal lesmateriaal is beschikbaar op Scoodle.

In dit thema voor het 1ste leerjaar behandelen we de ruimte. Dat wil zeggen dat de leerlingen leren om op een veilige manier met hun omgeving om te gaan, en specifiek om met het verkeer rondom hen om te gaan. Ze leren waar het veilig is om te spelen, te stappen en te fietsen. Ze leren om hindernissen op een correcte manier te passeren. Ze ontdekken het zebrapad, de onderdelen van een fiets en de helm.

Wereldkanjers Verkeer is opgebouwd volgens de nieuwste verkeersregels en is volledig leerplandekkend. Er is een flexibele aanpak mogelijk door het aanbod van basis- en keuze-activiteiten. Meer info over de methode vind je op www.wereldkanjers.be/verkeer.

Bestel hier.

Aanbieder:Plantyn