Gratis
Ook gratis levering op school.

De ZEBRA-kit ondersteunt leerkrachten van het kleuter- en lager onderwijs bij de eerste opvang van een kind dat betrokken was bij een verkeersongeval. Ze zet de leerkracht op weg om op een gepaste manier over het verkeersongeval te spreken, met aandacht voor de emotionele impact ervan op het betrokken kind en op de klasgenoten. In de ZEBRA-kit zitten lesmappen, voorleesboeken, prenten bij voorleesverhalen, achtergrondinformatie en praktische tips voor ouders en leerkrachten. Maar ook een knuffel, ‘emoborden’ (verkeersborden die de basisgevoelens uitdrukken), een troostkussen, een gevoelswaaier, ... Meer praktische informatie over de ZEBRA-kit vind je hier.

Bestel hier

Aanbieder: Rondpunt vzw