ZILL-DOELEN

IVgv2

Preventief bedoelde aanwijzingen die het risico op ziekte of ongeval verminderen begrijpen en opvolgen.

IVgv2

In concrete situaties omgevingen en gedragingen herkennen die bevorderlijk of schadelijk zijn voor de gezondheid.

OWru7

Zich ervan bewust worden dat het verkeer risico’s inhoudt en daarom als weggebruiker preventief kiezen voor een veilige uitrusting en veilig gedrag in het verkeer.

GO!-DOELEN

3.5.9.51  

Aangeven dat het veilig is om overdag fluorescerend materiaal te dragen.

3.5.9.52

Aangeven dat het veilig is om in het donker reflecterend materiaal te dragen.

3.1.2.6

Begrijpbare en uitvoerbare instructies van de leraar uitvoeren.   

OVSG-DOELEN

Leerplan wereldoriëntatie verkeer

1 De leerlingen kunnen zich bewegen binnen een afgebakende ruimte zoals de opdracht voorschrijft.

3 De leerlingen beseffen dat het verkeer risico's inhoudt. Dit tonen ze door:

3.2 bij de groep aan te sluiten;

3.5 reflecterend materiaal te dragen in passende omstandigheden.