ZILL-DOELEN

MZzo1

Ervaringen opdoen met intens waarnemen met alle zintuigen - waarnemen met een toenemende aandacht voor zowel details als het geheel - een waarnemingsgeheugen ontwikkelen.

IVzv2 

Het werkgeheugen en het geheugen ontwikkelen en inzetten bij het leren - relevante informatie memoriseren.

OWru7
Als vaardige voetganger of fietser de verkeersregels kennen en toepassen en de veiligheid van verkeerssituaties in de omgeving inschatten.

GO!-DOELEN

3.5.6.1

De relatie leggen tussen een symbool en datgene/diegene waar het symbool voor staat.

6.1.2.17 

Leven veiligheidsafspraken na.

OVSG-DOELEN

Leerplan wereldoriëntatie verkeer

1 De leerlingen kunnen zich bewegen binnen een afgebakende ruimte zoals de opdracht voorschrijft. 

2 De leerlingen herkennen in de eigen omgeving de plaatsen waar ze veillig kunnen spelen en waar niet.

4 De leerlingen kunnen als voetganger onder begeleiding elementaire verkeersregels toepassen zoals:

4.4 hun gedrag aanpassen bij het zien van verkeerstekens.

Leerplan wereldoriëntatie ruimte

21 De leerlingen kunnen op foto's en afbeeldingen vertrouwde personen, voorwerpen, gebouwen: - aanwijzen.