ZILL-DOELEN

OWru7

De verkeersregels en aanwijzingen van een gezagsdragende figuur begrijpen en correct naleven.

IVzv5

Aanwijzingen en correcties van begeleiders aanvaarden en opvolgen.

IVgv2

Preventief bedoelde aanwijzingen die het risico op ziekte of ongeval verminderen begrijpen en opvolgen.

MZzo2

Adequaat reageren op zintuiglijke impulsen.

GO!-DOELEN

3.5.9.6

Aangeven dat zij moeten oversteken op een zebrapad of bij een gemachtigd opzichter.

3.5.9.8

Veilig een straat oversteken met hulp van een gemachtigd opzichter.

3.5.9.30

Aangeven dat het veiliger is om over te steken met de fiets aan de hand.

6.1.2.17

Leven veiligheidsafspraken na.

6.2.2.2

Geven een gepast bewegingsantwoord op eenvoudige speltaken, bewegingsopdrachten, afspraken en regels.

6.2.3.30

Reageren snel met een eenvoudig bewegingsantwoord op auditieve, visuele en tactiele signalen.

OVSG-DOELEN

Leerplan wereldoriëntatie verkeer

1 De leerlingen kunnen zich bewegen binnen een afgebakende ruimte zoals de opdracht voorschrijft.

3. De leerlingen beseffen dat het verkeer risico's inhoudt. Dit tonen ze door

3.4 aan een bekende volwassene hulp te vragen om over te steken.

4 De leerlingen kunnen als voetganger onder begeleiding elementaire verkeersregels toepassen zoals: 

4.3 hun gedrag aanpassen aan de hand van de bevelen van een bevoegd persoon.

Leerplan wereldoriëntatie maatschappij

1.18 De leerlingen weten dat er in een stad, gemeente belangrijke diensten zijn zoals politie, brandweer, …

3.6 De leerlingen weten dat er mensen zijn die waken over het naleven van regels binnen elke samenleving.

Leerplan Lichamelijke Opvoeding
Ontwikkelingslijn 1

9 De kleuters kunnen met een vooraf afgesproken antwoord reageren op een auditief, visueel of tactiel signaal.

Ontwikkelingslijn 4

1 De kleuters merken auditieve, visuele en tactiele signalen op

8 De kleuters kunnen de eigen bewegingsbaan stoppen op een signaal.