ZILL-DOELEN

IVzv2

Op een efficiënte manier informatie en leerervaringen opnemen, verwerken, weergeven (delen) en deze onthouden en inzetten bij nieuwe ervaringen en in complexere situaties.

IVzv3

Via modeling gedrag imiteren en zich eigen maken.

OWru7

De verkeersregels en aanwijzingen van een gezagsdragende figuur begrijpen en correct naleven.

OWru7

Zich ervan bewust worden dat het verkeer risico’s inhoudt en daarom als weggebruiker preventief kiezen voor een veilige uitrusting en veilig gedrag in het verkeer.

OWru7

Elementaire verkeersregels onder begeleiding toepassen - veilig oversteken onder begeleiding.

OWru8

Onder begeleiding een eenvoudige, uitgestippelde reisweg volgen - in interactie de plaats waar men zich bevindt en de richting die men uitgaat aangeven.

IKvk3

Flexibel omgaan met veranderende omstandigheden.

MZzo2

Gericht aandacht geven aan één of een paar zintuiglijke prikkels en er al dan niet op reageren.

GO!-DOELEN

3.1.2.0.7

In concrete situaties met de hulp van een volwassene afspraken maken.

3.5.9.6

Aangeven dat zij moeten oversteken op een zebrapad of bij een gemachtigd opzichter.

3.5.9.9

Onder begeleiding veilig een straat met verkeerslichten oversteken.

6.1.1.30 

Reflecteren vooraf en/of achteraf op het bewegingsverloop.

6.1.2.17

Leven veiligheidsafspraken na.

6.2.3.30

Reageren snel met een eenvoudig bewegingsantwoord op auditieve, visuele en tactiele signalen.

6.2.5.15

Staan of verplaatsen zich met behoud van evenwicht op verschillende manieren in verschillende richtingen met of zonder voorwerpen.

OVSG-DOELEN

Leerplan wereldoriëntatie verkeer

1 De leerlingen kunnen zich bewegen binnen een afgebakende ruimte zoals de opdracht voorschrijft.

2 De leerlingen herkennen in de eigen omgeving de plaatsen waar ze veilig kunnen spelen en waar niet.

3 De leerlingen beseffen dat het verkeer risico's inhoudt. Dit tonen ze door: 

3.4 aan een bekende volwassene hulp te vragen om over te steken; 

3.6 te stoppen aan de stoeprand alvorens over te steken;  

3.7 de straat haaks over te steken; 

3.8 niet te rennen tijdens het oversteken;

3.9 rond te kijken en te luisteren om een verkeerssituatie op te nemen;

4 De leerlingen kunnen als voetganger onder begeleiding elementaire verkeersregels toepassen zoals:

4.2 oversteken op een zebrapad;

5 De leerlingen kunnen de principes van preventief voetgangersgedrag en de betreffende verkeersregels in concrete verkeerssituaties toepassen.

Dit tonen ze door:

5.4 een kruispunt met een bevoegd persoon correct over te steken;

5.5 een kruispunt met verkeerslichten correct over te steken.

Leerplan wereldoriëntatie ruimte

2 De leerlingen kunnen handelingen en lichaamshoudingen: - nabootsen

12 De leerlingen kunnen handelend rekening houden met een te overbruggen afstand.

Leerplan wereldoriëntatie maatschappij

3.1.3 De leerlingen kunnen zelf waken over het naleven van regels die zij afgesproken hebben. 

3.1.4 De leerlingen kunnen afspraken vastleggen, evalueren en bijsturen.

Leerplan lichamelijke opvoeding
Ontwikkelingslijn 3

10 De kleuters kunnen bij het bewegen rekening houden met plaatsaanduidingen.

18 De kleuters kunnen bij het voortbewegen andere bewegende personen of bewegende voorwerpen ontwijken of ermee rekening houden.

Ontwikkelingslijn 4

7 De kleuters kunnen een eenvoudige verplaatsingsvorm op snelheid uitvoeren.