ZILL-DOELEN

IVzv3

Via modeling gedrag imiteren en zich eigen maken.

OWru7

De verkeersregels en aanwijzingen van een gezagsdragende figuur begrijpen en correct naleven.

OWru7

Zich ervan bewust worden dat het verkeer risico’s inhoudt en daarom als weggebruiker preventief kiezen voor een veilige uitrusting en veilig gedrag in het verkeer.

OWru7

Elementaire verkeersregels onder begeleiding toepassen - veilig oversteken onder begeleiding.

OWru8

Onder begeleiding een eenvoudige, uitgestippelde reisweg volgen - in interactie de plaats waar men zich bevindt en de richting die men uitgaat aangeven.

IKvk3

Flexibel omgaan met veranderende omstandigheden.

MZrt1

Alleen of samen, een plaats innemen tegenover objecten, ruimteaanduidingen of personen en daarbij rekening houden met de ruimtelijke begrenzingen.

MZrt2

De eigen bewegingen aanpassen aan statische en dynamische objecten door af te remmen, te stoppen, te vertragen, te versnellen en/of door van richting te veranderen, al dan niet met een voorwerp.

GO!-DOELEN

3.1.2.6

Begrijpbare en uitvoerbare instructies van de leraar uitvoeren.

3.5.9.5

Onder begeleiding op de stoep stappen zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen.

3.5.9.6

Aangeven dat zij moeten oversteken op een zebrapad of bij een gemachtigd opzichter.

3.5.9.8

Veilig een straat oversteken met hulp van een gemachtigd opzichter.

3.5.9.10

Onder begeleiding veilig een straat oversteken op een zebrapad.

6.1.1.30 

Reflecteren vooraf en/of achteraf op het bewegingsverloop.

6.1.2.17

Leven veiligheidsafspraken na.

6.2.3.30

Reageren snel met een eenvoudig bewegingsantwoord op auditieve, visuele en tactiele signalen.

6.2.5.15

Staan of verplaatsen zich met behoud van evenwicht op verschillende manieren in verschillende richtingen met of zonder voorwerpen.

OVSG-DOELEN

Leerplan wereldoriëntatie verkeer

1 De leerlingen kunnen zich bewegen binnen een afgebakende ruimte zoals de opdracht voorschrijft.

3 De leerlingen beseffen dat het verkeer risico's inhoudt. Dit tonen ze door:

3.4 aan een bekende volwassene hulp te vragen om over te steken;

3.6 te stoppen aan de stoeprand alvorens over te steken;

3.7 de straat haaks over te steken; 

3.8 niet te rennen tijdens het oversteken; 

3.9 rond te kijken en te luisteren om een verkeerssituatie op te nemen; 

3.10 onder begeleiding in groep veilig over te steken.

4 De leerlingen kunnen als voetganger onder begeleiding elementaire verkeersregels toepassen zoals:

4.2 oversteken op een zebrapad; 

4.3 hun gedrag aanpassen aan de hand van de bevelen van een bevoegd persoon;

Leerplan wereldoriëntatie ruimte

2 De leerlingen kunnen handelingen en lichaamshoudingen: - nabootsen;

12 De leerlingen kunnen handelend rekening houden met een te overbruggen afstand.

Leerplan wereldoriëntatie maatschappij

3.1.3 De leerlingen kunnen zelf waken over het naleven van regels die zij afgesproken hebben. 

3.1.4 De leerlingen kunnen afspraken vastleggen, evalueren en bijsturen.

Leerplan lichamelijke opvoeding
Ontwikkelingslijn 3

10 De kleuters kunnen bij het bewegen rekening houden met plaatsaanduidingen.