ZILL-DOELEN

OWru7

Veilig meerijden met de fiets, de auto, de bus, de trein …

OWru7

De verkeersregels en aanwijzingen van een gezagsdragende figuur begrijpen en correct naleven.

IVgv2 

Preventief bedoelde aanwijzingen die het risico op ziekte of ongeval verminderen begrijpen en opvolgen.

GO!-DOELEN

3.5.9.22

Onder toezicht met het openbaar vervoer/schoolbus meerijden zonder zichzelf en anderen in gevaar te brengen.

3.2.7.13 

In een noodsituatie adequaat reageren door hulp van volwassenen in te roepen

6.1.2.17

Leven veiligheidsafspraken na.

6.2.3.17

Vinden snel een afgesproken plaats terug.

OVSG-DOELEN

Leerplan wereldoriëntatie verkeer

1 De leerlingen kunnen zich bewegen binnen een afgebakende ruimte zoals de opdracht voorschrijft.

2 De leerlingen herkennen in de eigen omgeving de plaatsen waar ze veilig kunnen spelen en waar niet.

Leerplan wereldoriëntatie maatschappij

3.1.3 De leerlingen kunnen zelf waken over het naleven van regels die zij afgesproken hebben.

3.1.4 De leerlingen kunnen afspraken vastleggen, evalueren en bijsturen.