ZILL-DOELEN

IVds4

Ervaren en verwoorden in welke situaties de natuur en het milieu bedreigd zijn - uitdrukken op welke manier hen dit raakt - kleur bekennen ten aanzien van de natuur- en milieuproblematiek.

IVds4

Zorg dragen voor het milieu, dichtbij en veraf - deelnemen aan acties die ijveren voor meer zorg voor natuur en milieu - persoonlijke ervaringen met dergelijke acties met elkaar delen en daaruit leren voor de toekomst.

OWru9

De voor- en nadelen van duurzame en niet-duurzame manieren om mensen, dieren en goederen te verplaatsen vergelijken en illustreren.

OWru9

Vaststellen en uitdrukken:

  • welke de voor- en nadelen zijn van verschillende vervoermiddelen voor mensen, dieren en goederen;
  • welke vervoermiddelen het meest geschikt zijn voor een bepaalde verplaatsing

OWru9

De gevolgen vaststellen van het toenemende transport en vervoer en en illustreren welke duurzame, alternatieve manieren er zijn om mensen, dieren en goederen te verplaatsen - daarbij oog hebben voor het welzijn van mens en dier.

 

GO!-DOELEN

3.3.5.1

Effecten van technische systemen op het dagelijks leven en de samenleving illustreren. 

Bijv.Mobiliteit:
 File op de weg – Mijn auto mijn vrijheid.

3.5.9.61

De gevolgen van het groeiend autogebruik aangeven.

3.5.9.62

De voor- en nadelen van mogelijke alternatieven voor de wagen aangeven.

3.5.9.63

Het meest geschikte vervoersmiddel kiezen voor een bepaalde verplaatsing.

OVSG-DOELEN

Leerplan wereldoriëntatie verkeer

7 De leerlingen kunnen de schoolomgeving aan de hand van een maquette bespreken naar problemen, mogelijke oplossingen en adequaat verkeersgedrag.

16 De leerlingen kennen de belangrijkste gevolgen van het groeiende autogebruik.

17 De leerlingen kunnen de voor- en nadelen van mogelijke alternatieven voor het groeiende autogebruik vergelijken.

Leerplan wereldoriëntatie ruimte

12 De leerlingen kunnen handelend rekening houden met een te overbruggen afstand.

Leerplan wereldoriëntatie mens 

1.3 Inzicht verwerven in sociale (probleem) situaties:

9 De leerlingen weten dat ze rekening moetenhouden met de gevolgen van het eigen gedrag, zowel voor zichzelf als voor de andere(n).

Leerplan LO 

ET 1.32 De leerlingen zijn bereid zichzelf vragen te stellen over hun aanpak voor tijdens en na het oplossen van een bewegingsprobleem en willen op basis hiervan een aanpak (bij)sturen.