Mobibus

De Mobibus is een mobiele interactieve tentoonstelling die zich richt op de tweede graad van het secundair onderwijs. Deelnemen aan het verkeer is een complexe zaak, zeker voor jongeren. Uit de ongevallenstatistieken blijkt dat in de leeftijdscategorie van 15- tot 29-jarigen het verkeer doodsoorzaak nummer één is. Het is dan ook levensbelangrijk dat jongeren de nodige kennis en vaardigheden aanleren om zich veilig in het verkeer te begeven. Daarnaast is het ook van belang dat jongeren zich op een duurzame manier leren te verplaatsen.

Als uitgangspunt voor de doe-tentoonstelling Mobibus wordt het Educatief actieplan verkeers- en mobiliteitseducatie voor het secundair onderwijs gebruikt (educatieve uitgave – VSV 2010). Op basis van het actieplan werkt de Mobibus met vijf modules die extra aandacht verdienen in de tweede graad secundair onderwijs.

Prijs
U betaalt 750 euro voor een week (exclusief woensdagen). Na inschrijving ontvangt u een factuur van de VSV.

Reserveren
Wilt u de Mobibus reserveren? Dat kan enkel als u een gemeentebestuur of politiezone bent. Individuele scholen kunnen de bus niet reserveren.

Lees vóór de reservatie de 'algemene voorwaarden' in het document dat u hieronder kunt downloaden. Ga dan naar het reservatieschema waar je maximaal twee opeenvolgende weken per schooljaar kunt reserveren door een dag in een vrije week aan te klikken en daarna het aanvraagformulier dat verschijnt, in te vullen. In weken die al bezet zijn, staat de naam van de gemeente of politiezone ingevuld.

Meer info
Tel. 015 44 61 37, mobibus@vsv.be, www.mobibus.be

Publicaties

  • Doelgroep

    Secundair Onderwijs
  • Voor wie

    3de en 4de jaar

Andere projecten

Weergeven

Nieuws Verkeer op School

Leerkrachten en verkeersouders
weergeven

Begeleiding op maat

Leerkrachten, directies, politiemensen, verkeersouders en lokale besturen
Weergeven

Webshop Verkeer op School

Leerkrachten en verkeersouders