Eén van de fundamenten in het buitengewoon onderwijs is een aangepaste aanpak, daarom hebben we specifieke materialen uitgewerkt voor deze doelgroep:

Het Buitengewoon Voetgangersbrevet
Een voetgangersexamen op maat van leerlingen uit het Buitengewoon onderwijs dat rekening houdt met de vaak langere weg die ze afleggen in hun psychomotorische ontwikkeling. De leerlingen worden geoefende stappers in het verkeer via een stapsgewijze en praktijkgerichte aanpak. Zo oefenen ze bepaalde technieken en vaardigheden (kijktechniek, oversteken, …) die ze nodig hebben als voetganger in het verkeer. 

Je schrijft je leerlingen in op www.hetgrotevoetgangersexamen.be. In de handleiding die je opgestuurd krijgt, zijn telkens in rode kadertjes differentiatieoefeningen en tips opgenomen voor leerlingen met een beperking. Op het Voetgangersbrevet Goud kan je aanduiden of het examen al dan niet onder begeleiding werd afgelegd.

Het Buitengewoon Fietsbrevet
Een fietsexamen op maat van het buitengewoon onderwijs waarbij de leerlingen hun fietsvaardigheid oefenen. Het grote verschil met het reguliere fietsexamen is een onderscheid in de mate van begeleiding per leerling. 

Je schrijft je leerlingen in op www.hetgrotefietsexamen.be. In de handleiding die je opgestuurd krijgt, zijn telkens in rode kadertjes differentiatieoefeningen en tips opgenomen voor leerlingen met een beperking. Op het Fietsbrevet Goud kan je aanduiden of het examen al dan niet onder begeleiding werd afgelegd.

Lesfiches
De VSV heeft lesfiches uitgewerkt die rekening houden met belangrijke methodieken en principes in het buitengewoon onderwijs. 

Begeleiding op Maat
Mocht je toch nog niet goed weten hoe eraan te beginnen, kan je een Begeleiding op Mata anavragen. Een medewerker van de VSV komt dan gratis op jouw school uitleggen hoe je kan werken rond verkeer op school. Neem voor een afspraak contact op via begeleidingopmaat@vsv.be.  

Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Meer informatie