Leerlingen zouden dan volgende vaardigheden moeten kunnen:

  • omkijken over de linkerschouder
  • slalommen op korte afstand
  • arm uitsteken
  • over een oneffen terrein rijden
  • rekening houden met anderen 
  • onvoorzien remmen

Na de test kan je de leerlingen de vaardigheden laten evalueren met de zelfevaluatie (zie bijlagen). 

Wie werkt met het Fietsbrevet Zilver, krijgt een punt om een medaille Verkeer op School te behalen.

Inspirerend filmpje: fietstraining in de tweede graad