Reglement wedstrijd Helm Op Fluo Top 2021-2022

Leerlingen die 21 stickertjes gespaard hebben op hun persoonlijke spaarkaart van Helm Op Fluo Top 2021-2022, kunnen deelnemen aan deze wedstrijd door het wedstrijdformulier op www.helmopfluotop.be in te vullen. 
Zo maken ze kans op:

  • 1 ontwerpworkshop waarbij 5 vriendjes elk een fietshelm van Nutcase winnen die ze volledig zelf
    mogen versieren, met de hulp van een professionele tekenaar
  • 1 van de 150 fluohesjes van Torfs
  • 1 van de 25 cadeaucheques van 25 euro van JBC
  • 1 van de 50 cadeaucheques van 25 euro van A.S. Adventure
  • 1 van de waardebonnen van 3O euro  van WOWOW
  • 1 van de 50 bodyglowers van Gofluo

Deelnemen kan tot en met 18 maart 2022. 
Elke deelnemer aan deze wedstrijd aanvaardt onderstaande voorwaarden, en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde).

Artikel 1: principe

Dit is een wedstrijd van de VSV, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen, in het kader van het project Helm Op Fluo Top. De organisator heeft steeds het recht het wedstrijdreglement te wijzigen.

Artikel 2: wie kan deelnemen?

Deelnemen aan de wedstrijd is mogelijk voor iedereen die 21 stickers verzamelde op zijn stickerkaart  van Helm Op Fluo Top 2021-2022. Iedere deelnemer mag met slechts 1 e-mailadres deelnemen aan de wedstrijd. De deelnemer verleent de VSV het recht de juistheid van de door hem opgegeven identiteitsgegevens (naam, voornaam, straat, huisnummer, postcode, gemeente, e-mailadres) te controleren in het belang van de wedstrijd en om fraude te voorkomen. Wanneer zou blijken dat de door de deelnemer opgegeven informatie niet correct is, heeft dat onmiddellijke uitsluiting tot gevolg.

Artikel 3: hoe deelnemen?

Deelnemen aan de wedstrijd is gratis, en kan alleen online op www.helmopfluotop.be. De wedstrijd wordt afgesloten op 18 maart 2022, om 23.59 uur.

Artikel 4: wedstrijdverloop

Om deel te nemen aan de wedstrijd, moet de deelnemer 21 stickers verzamelen van Helm Op Fluo Top 2021-2022, het wedstrijdformulier invullen en verzenden.

De VSV kan de stickerkaart van de winnaar, of een foto daarvan, opvragen als bewijs van het vereiste aantal verzamelde stickers.

Artikel 5: toekenning en verdeling van de prijzen

De VSV vraagt de deelnemers hun volledige gegevens op te geven, om deze praktische afhandeling mogelijk te maken. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het opgeven van correcte identiteits- en adresgegevens. Na het afsluiten van de wedstrijd op 18 maart 2022 zullen deze gegevens niet meer worden aangepast door de VSV.

De winnaars van de helmen spreken zelf af met de professionele tekenaar en zitten met hem samen voor het ontwerp van de helmen.

De winnaars laten de VSV ook toe om een foto te nemen en foto + naam te verspreiden via sociale media en een persbericht.

Het toekennen van de prijzen gebeurt door de VSV, op basis van het antwoord op de schiftingsvraag, en ligt niet ter discussie.

Artikel 6: kennisgeving van de resultaten

De winnaars worden via e-mail op de hoogte gebracht door de VSV zo spoedig mogelijk na 18 maart 2022. Een overzicht van de winnaars (voornaam, naam en woonplaats) wordt ook online gezet op de website www.helmopfluotop.be.

Artikel 7: algemene bepalingen

Over de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd, telefonisch noch schriftelijk.

De VSV is niet verantwoordelijk voor technische of andere problemen tijdens deze wedstrijd, die buiten haar wil om gebeuren of worden veroorzaakt door elementen die niet kunnen worden gecontroleerd door de VSV. Het is de verantwoordelijkheid van elke deelnemer om te zorgen dat zijn software en hardware beschermd zijn en goed functioneren. De VSV kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd, ten gevolge van overmacht, geen doorgang kan vinden of de modaliteiten ervan dienen aangepast te worden, ongeacht de reden voor zulke aanpassing.

In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt de VSV zich uitdrukkelijk het recht om de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deelname aan de wedstrijd.

Door deelname aanvaardt de deelnemer onverkort het huidige reglement en verbindt hij zich ertoe zich onvoorwaardelijk neer te leggen bij de beslissingen van de jury en de wedstrijdleiding. Beroep daartegen is niet mogelijk.

Een exemplaar van dit reglement kan gedurende de wedstrijdperiode geraadpleegd worden op de website www.helmopfluotop.be.

Terug naar wedstrijd