Reglement wedstrijd Helm Op Fluo Top 2020-2021

Leerlingen die 17 stickertjes gespaard hebben op hun persoonlijke spaarkaart van Helm Op Fluo Top 2020-2021, kunnen deelnemen aan deze wedstrijd door het wedstrijdformulier op www.helmopfluotop.be in te vullen. 
Zo maken ze kans op:

  • een fietshelm van Nutcase die ze volledig zelf mogen ontwerpen en versieren met de hulp van een professionele tekenaar, voor zichzelf en 4 vriendjes;
  • 1 van de 50 bodyglowers van het Belgische merk Gofluo;
  • 1 van de 50 daypacks van AS Adventure;
  • 1 van de 50 cadeaucheques van 25 euro van JBC;
  • 1 van de 100 fluohesjes van Wowow, te kiezen uit Crazy monster, Wowow jacket of Nutty jacket voor Kids en Lucy en Roadie voor volwassenen OF een fluo goodiebag;
  • 1 van de 150 fluohesjes van Torfs.

Deelnemen kan tot en met 14 maart 2021. 
Elke deelnemer aan deze wedstrijd aanvaardt onderstaande voorwaarden, en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde).

Artikel 1: principe

Dit is een wedstrijd van de VSV, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen, in het kader van het project Helm Op Fluo Top. De organisator heeft steeds het recht het wedstrijdreglement te wijzigen.

Artikel 2: wie kan deelnemen?

Deelnemen aan de wedstrijd is mogelijk voor iedereen die 17 stickers verzamelde op zijn stickerkaart  van Helm Op Fluo Top 2020-2021. Iedere deelnemer mag met slechts 1 e-mailadres deelnemen aan de wedstrijd. De deelnemer verleent de VSV het recht de juistheid van de door hem opgegeven identiteitsgegevens (naam, voornaam, straat, huisnummer, postcode, gemeente, e-mailadres) te controleren in het belang van de wedstrijd en om fraude te voorkomen. Wanneer zou blijken dat de door de deelnemer opgegeven informatie niet correct is, heeft dat onmiddellijke uitsluiting tot gevolg.

De werknemers van de VSV en hun familieleden tot in de 2de graad komen niet in aanmerking voor prijzen.

Artikel 3: hoe deelnemen?

Deelnemen aan de wedstrijd is gratis, en kan alleen online op www.helmopfluotop.be. De wedstrijd wordt afgesloten op 14 maart 2021, om 23.59 uur.

Artikel 4: wedstrijdverloop

Om deel te nemen aan de wedstrijd, moet de deelnemer 17 stickers verzamelen van Helm Op Fluo Top 2020-2021. het wedstrijdformulier invullen en verzenden.

De VSV kan de stickerkaart van de winnaar, of een foto daarvan, opvragen als bewijs van het vereiste aantal verzamelde stickers.

Artikel 5: toekenning en verdeling van de prijzen

De VSV vraagt de deelnemers hun volledige gegevens op te geven, om deze praktische afhandeling mogelijk te maken. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het opgeven van correcte identiteits- en adresgegevens. Na het afsluiten van de wedstrijd op 14 maart 2021 zullen deze gegevens niet meer worden aangepast door de VSV.

De winnaars van de helmen spreken zelf af met de professionele tekenaar en zitten met hem samen voor het ontwerp van de helmen.

De winnaars laten de VSV ook toe om een foto te nemen en foto + naam te verspreiden via sociale media en een persbericht.

Het toekennen van de prijzen gebeurt door de VSV, op basis van het antwoord op de schiftingsvraag, en ligt niet ter discussie.

Artikel 6: kennisgeving van de resultaten

De winnaars worden via e-mail op de hoogte gebracht door de VSV zo spoedig mogelijk na 14 maart 2021. Een overzicht van de winnaars (voornaam, naam en woonplaats) wordt ook online gezet op de website www.helmopfluotop.be.

Artikel 7: algemene bepalingen

Over de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd, telefonisch noch schriftelijk.

De VSV is niet verantwoordelijk voor technische of andere problemen tijdens deze wedstrijd, die buiten haar wil om gebeuren of worden veroorzaakt door elementen die niet kunnen worden gecontroleerd door de VSV. Het is de verantwoordelijkheid van elke deelnemer om te zorgen dat zijn software en hardware beschermd zijn en goed functioneren. De VSV kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd, ten gevolge van overmacht, geen doorgang kan vinden of de modaliteiten ervan dienen aangepast te worden, ongeacht de reden voor zulke aanpassing.

In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt de VSV zich uitdrukkelijk het recht om de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deelname aan de wedstrijd.

Door deelname aanvaardt de deelnemer onverkort het huidige reglement en verbindt hij zich ertoe zich onvoorwaardelijk neer te leggen bij de beslissingen van de jury en de wedstrijdleiding. Beroep daartegen is niet mogelijk.

Een exemplaar van dit reglement kan gedurende de wedstrijdperiode geraadpleegd worden op de website www.helmopfluotop.be.

Terug naar wedstrijd

Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Meer informatie