Materiaal

Vaardigheden: controlefiches

Extra vaardigheden: oefenfiches en controlefiches

Hieronder de speluitleg voor de fietsquiz 'Eén tegen allen', als voor bereiding op Het Grote Fietsexamen. De fietsquiz staat hierboven als powerpoint onder 'Materiaal'.