De school

SBSO Baken is een school voor buitengewoon secundair onderwijs, op een groene campus in Sint-Niklaas. De school biedt onderwijs aan leerlingen van 13 jaar tot 21 jaar in drie opleidingsvormen elk met een specifiek uitstroomprofiel:

  • Opleidingsvorm 1 (OV1) – Uitstroomprofiel Dagbesteding. Hier kunnen leerlingen terecht met een mentale beperking(type 2) of een autismespectrumstoornis (type 9).
  • Opleidingsvorm 2 (OV2) – Uitstroomprofiel Arbeid in een Maatwerkbedrijf. Hier kunnen leerlingen terecht met een mentale beperking (type 2) , een autismespectrumstoornis (type 9) en er zijn ook sommige leerlingen met een fysieke beperking (type 4).
  • Opleidingsvorm 4 (OV4) – Uitstroomprofiel Diplomagericht. OV4 richt zich tot leerlingen met een normale begaafdheid en diagnose ASS (type 9).

Fietstraining op school
Kim Pinoy: "De werkgroep Mobiliteit zet tijdens de verkeersweek een fietsparcours klaar, gebaseerd op de parcours voor de Fietsbrevetten Brons en Zilver van de VSV. Alle klassen krijgen dan de mogelijkheid om het parcours af te leggen. Zo stellen we voor elke leerling een beginsituatie vast wat hun fietsvaardigheden betreft. Vanaf dan oefenen we elke week in groep op het parcours. Die erhaling is ontzettend belangrijk."

"Op het einde van het schooljaar evalueren we datzelfde parcours. Met de leerlingen die het kunnen,  streven we naar een gouden fietsbrevet, dat is een parcours rondom de school op de openbare weg. "

Op uitstap met de fiets
"We gaan op uitstap, bv. naar Lokeren of naar de markt van Beveren. Een groep van tien fietsers rijdt mee onder begeleiding van 2 leerkrachten. Het gaat dan wel om fietsers die de vaardigheden van het zilveren en gouden fietsbrevet beheersen.  We blijven inzetten op het gebruik van de fiets omdat dat het enige vervoermiddel is voor onze jongeren en het stimuleert de conditie."

"De leerlingen die niet zo vaardig zijn, nemen het openbaar vervoer. Zo proberen we al onze uitstappen te organiseren. We bekijken op voorhand de route en we maken goede afspraken.  We dragen altijd een fluohesje en helm."

 Challenges

"De challenges@home zijn ontstaan tijdens de coronacrisis. We wilden het VSV-fietsparcours Zilver in de kijker zetten en de jongeren aanzetten om te fietsen. De bedoeling is dan dat de leerlingen en leerkrachten de challenge aangaan en foto's en filmpjes inzenden."

In de filmpjes hieronder kan je enkele challenges en inzendingen bekijken.