De school
"Wij hebben 84 leerlingen (van 7 tot 13 jaar) en 20 personeelsleden. De meeste kinderen komen met de bus naar school. Dat wordt door De Lijn georganiseerd. De andere kinderen worden door de ouders met de auto naar school gebracht. Slechts 1 kind komt alleen met de fiets naar school."
 
De kinderen
"Alle kinderen krijgen verkeersles: de speelleerklas (tussen 3e kleuterklas en 1e leerjaar), het type basisaanbod en de functionele klas. In ons type basisaanbod zitten kinderen die vooral een uitval hebben op het vlak van leren. In de functionele klas zitten kinderen die algemeen zeer zwak zijn in leren."
 
Thema's en partners
"Onze school zet stevig in op verkeerseducatie. We werken aan voetgangerstraining, fietstraining, dode hoek, wegcode, schoolomgeving, openbaar vervoer, enzovoort. We nemen deel aan Helm op Fluo Top en werken ook met de voetgangers- en fietsbrevetten van de VSV. Tijdens Het Grote Fietsexamen kunnen we rekenen op de lokale politie, waar we een heel goede samenwerking mee hebben. Ook nemen we deel aan Meester op de fiets van MOEV. Voor de jonge kinderen is er een 'wieltjesdag'. Ze mogen dan alles meebrengen waarmee ze zich kunnen voortbewegen en we zetten een parcours uit op de speelplaats, altijd heel leuk. De ouderraad zorgt voor een vrachtwagen om de dode hoek duidelijk te maken en de lokale politie geeft de uitleg. Twee van onze ouders zijn geregistreerd als verkeersouder. De wegcode en de schoolomgeving verwerken we in de lessen en de verkeersexamens.
We zijn heel tevreden over onze huidige manier van werken, met dank dus aan de politie. De samenwerking met Joke Croughs van de politiezone LRH (Limburg Regio Hoofdstad) is prima! Ook de ouders betrekken we goed via brieven en de schoolwebsite."
 
Ambitie? 
"Ik zoek binnen onze school naar een verkeersverantwoordelijke, die al onze activiteiten nog beter kan coördineren."