De Mobibus zal met ingang van het schooljaar 2021-2022 volledig bestemd zijn voor het Buitengewoon Onderwijs. Wij richten ons daarbij met name op de derde graad van het Buitengewoon Lager Onderwijs en alle leerjaren van het Buitengewoon Secundair Onderwijs met Onderwijsvormen 2 en 3.

Voorheen was de Mobibus ook te boeken voor Onderwijsvorm 4 en het regulier Secundair Onderwijs, maar deze laatste twee groepen nemen vanaf september beter deel aan de eveneens vernieuwde Verkeersweken.

Aanvragen

Ook dit jaar zijn het de gemeentebesturen en politiezones die dit bijzondere en unieke project voor scholen op hun grondgebied kunnen boeken. De boekingen worden gemaakt via de kalender. In april 2021 is deze kalender opengesteld.  
De bus kan geboekt worden voor een hele of een halve week. Je betaalt € 750 voor een week (exclusief woensdagen) of € 400 voor twee dagen. Werk je bij een grote gemeente of politiezone en wil je veel scholen laten deelnemen? De bus kan maximaal 2 weken op dezelfde plek blijven staan. Ben je hiermee nog niet geholpen? Neem dan contact met ons op via mobibus@vsv.be of 015 44 32 68.

Bezoek aan de Mobibus

Een bezoek aan de Mobibus zal een volledige voormiddag of namiddag in beslag nemen. In deze tijd zijn ook de verplaatsingen van en naar school meegerekend. Per dagdeel kunnen maximaal 15 leerlingen (ongeveer 2 klassen) worden ontvangen in de Mobibus. Deze leerlingen moeten worden begeleid door twee leerkrachten en eventuele aanvullende begeleiding vanuit de school. Bij voorkeur zijn dit leerkrachten/ondersteuners die de leerlingen goed kennen.

Wat is er te doen?

Het bezoek begint met de verplaatsing naar de Mobibus, die vaak opgesteld zal staan op een centrale plek. Deze verplaatsing maken we het liefst te voet, op de fiets of met het openbaar vervoer, tenzij het voor de leerlingen beter is om de verplaatsing op een andere manier te maken. De leerlingen worden hierbij begeleid door hun eigen leerkrachten en door de met de Mobibus meegereisde VSV-lesgever. 


In de Mobibus kunnen de leerlingen op een praktische en ervaringsgerichte manier aan de slag met verkeerseducatie. Zij doorlopen hierbij drie modules met de volgende onderwerpen: 

 • Dode hoek
 • Gedrag en attitude in het verkeer
 • Zichtbaarheid

In iedere module blijven wij zo dicht mogelijk bij de leefwereld en ervaringen van de leerlingen zelf, om het op die manier zo aansprekend en duidelijk mogelijk voor hen te maken. Ook houden we zeker rekening met de specifieke behoeften van de doelgroep, bijvoorbeeld door speciale aandacht te hebben voor het wegnemen van zoveel mogelijk (onnodige) prikkels. Meer informatie over de inhoud van de bus vind je terug in de documenten die als bijlage onderaan deze pagina te downloaden zijn. 

In het kort:

 • Een bezoek aan de Mobibus zal een volledige voormiddag of namiddag in beslag nemen. In deze tijd zijn ook de verplaatsingen van en naar school meegerekend. 
 • Per dagdeel kunnen maximaal 15 leerlingen (ongeveer 2 klassen) een bezoek brengen aan de Mobibus. Iedere klas moet worden begeleid door minstens één leerkracht en eventueel aanvullende begeleiding vanuit de school. Bij voorkeur zijn dit leerkrachten/ondersteuners die de leerlingen goed kennen.
 • In de Mobibus kunnen de leerlingen op een praktische en ervaringsgerichte manier aan de slag. Hierbij houden we zeker rekening met de behoeften van de doelgroep, bijvoorbeeld door speciale aandacht te hebben voor het wegnemen van zoveel mogelijk (onnodige) prikkels.
 • De bus is onderverdeeld in drie modules. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

  - Zichtbaarheid
  - Dode hoek
  - Gedrag en attitude

  In iedere module blijven wij zo dicht mogelijk bij de leefwereld en ervaringen van de leerlingen zelf, om het op die manier zo aansprekend en duidelijk mogelijk voor hen te maken. 
 • De Mobibus zal ook komend schooljaar geboekt kunnen worden door gemeentebesturen of politiezones. Zij kunnen met de Mobibus een bijzonder en uniek project aanbieden aan de scholen in het Buitengewoon Onderwijs op hun grondgebied. 
 • De bus zal geboekt kunnen worden voor een hele of een halve week. Je betaalt € 750 voor een week (exclusief woensdagen) of € 400  voor twee dagen.