Mag een BuSO-school deelnemen aan het project?

  • Ja, BuSO-scholen mogen deelnemen aan Rijbewijzer in de Klas. Die scholen zijn gebonden aan dezelfde voorwaarden. 
  • Bijkomende lesuren zijn niet meer mogelijk binnen het project.
  • Een handboek voor de leerlingen kan enkel nog via SMS worden aangekocht.

Biedt Rijbewijzer in de Klas een theorie-examen aan?

Rijbewijzer in de Klas biedt geen theorie-examen aan. Wanneer de leerlingen er klaar voor zijn, kunnen ze op eigen initiatief naar het examencentrum gaan.

Kan ik via SMS (Slimme Mobiele Scholen) een financiële ondersteuning aanvragen?

Neen, dat kan niet. Je kan voor het project Rijbewijzer in de Klas slechts één keer een financiële ondersteuning ontvangen. De VSV betaalt de school al een deel van de kostprijs terug. 

Je kan wel een handboek voor de leerlingen aankopen via SMS.

Wat is er veranderd in de wetgeving?

In 2017 is de rijopleiding in Vlaanderen aangepast. Je vindt alle actuele informatie over de rijopleiding in Vlaanderen op de website Rijbewijzer.be.

Ga naar rijbewijzer.be

Waar kan ik terecht als ik merk dat een leerling niet rijgeschikt is?

Als je twijfelt aan de rijgeschiktheid van een leerling, kan je bij het CARA (Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigAanpassing) terecht. Het multidisciplinair team van het CARA zal de rijgeschiktheid van de leerling nagaan door te onderzoeken of de leerling beantwoordt aan de medische minimumnormen die de wet voorschrijft voor bestuurders van een motorvoertuig (K.B. 23 maart 1998). 

Lees meer over het CARA

Tot wanneer kan ik de terugbetaling in orde brengen?

Voor lessen gegeven in het schooljaar 2020-2021 moet je de factuur en onkostennota vóór 30/09/2021 insturen.