Wie mag er deelnemen?

De volgende leerlingen mogen deelnemen aan Rijbewijzer in de Klas 2020-2021:

 • leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs ASO, TSO, BSO
 • leerlingen uit de tweede en derde graad van het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) en de richting Land- en Tuinbouw
 • leerlingen die een uitgebreid opleidingstraject volgen op het niveau van secundair onderwijs bij een opleidingscentrum erkend door de Vlaamse overheid, bv. leerlingen die les volgen in een centrum voor basiseducatie, in een zorginstelling, …

Opgelet: leerlingen die 2 keer niet slaagden voor hun theorie-examen, moeten 12 uur les volgen bij een erkende rijschool voordat ze het examen opnieuw mogen afleggen. De lessen van Rijbewijzer in de Klas worden gegeven door een erkende rijlesgever, maar worden hiervoor niet erkend.

Een vlot verloop van het project

Stap 1: De inschrijving

Vanaf 1 september 2020 kan je je school inschrijven met de volgende gegevens:

 • de gegevens van de school
 • de gegevens van de contactpersoon die het project opvolgt en die onze communicatie ontvangt
 • een schatting van het aantal deelnemende groepen per trimester

Opgelet: enkel scholen die hun inschrijving hebben voltooid, kunnen aanspraak maken op de terugbetaling.

Stap 2: De organisatie van de theorielessen

Voor de organisatie van de lessen houd je rekening met de onderstaande zaken:

 • Je zoekt en kiest een lesgever, je kan beroep doen op meerdere rijscholen en zelfstandige lesgevers in je buurt. 
 • Je verdeelt de deelnemende leerlingen in groepen. Een groep telt tussen de 10 en 25 leerlingen met een absoluut maximum van 30 leerlingen per groep.
 • Je spreekt met de gekozen rijscho(o)l(en) of rijlesgever(s) af wanneer de lessen zullen plaatsvinden.
 • Je organiseert de lessen tijdens of na de schooluren in blokken van 2 lesuren, met een maximum van 4 lesuren per groep en per dag. 
 • Je zorgt ervoor dat de leerlingen tijdig de nodige informatie krijgen, bv. Hoeveel bedraagt de (eventuele) deelnameprijs? Wanneer vinden de lessen plaats? In welk lokaal?
 • Je voorziet een beamer, een vlotte internettoegang en een computer voor de lesgever in het leslokaal.
 • Je zorgt dat er een leerkracht aanwezig is voor het onthaal van de lesgever en spreekt met de lesgever af of de aanwezigheid van de leerkracht tijdens de lessen gewenst is.
 • Je betaalt tijdig de factuur van de lessen aan de rijscho(o)l(en) of rijlesgever(s).

Stap 3: De evaluatie

Op het einde van het trimester waarin de lessenreeks doorging, ontvang je een evaluatiemail van ons.

Stap 4: De aanvraag van de terugbetaling

Wanneer je de evaluatie hebt ingevuld, kan je de terugbetaling per trimester aanvragen door een factuur en een kopie van de factu(u)r(en) van de rijschool of rijlesgever per mail te bezorgen aan de VSV. Je ontvangt hiervoor een mail van ons.

De terugbetaling

 • De VSV betaalt een deel van de kostprijs terug, nl. 325 euro per groep, als je school aan de voorwaarden voldoet.
 • Je kiest zelf een rijlesgever of rijschool om mee samen te werken en vraagt bij hen een offerte op.
 • Je betaalt de factuur voor de theorielessen op school aan de rijschool of rijlesgever.

Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Meer informatie