Aan alle mooie liedjes komt een eind: dit schooljaar zal je voor het laatst een subsidieaanvraag kunnen doen via Slimme Mobiele Scholen. Maar geen nood, er is een opvolger in de maak. Later dit schooljaar meer daarover.

Slimme Mobiele Scholen of SMS biedt secundaire scholen inhoudelijke en financiële ondersteuning om verkeers- en mobiliteitseducatie in alle graden op de agenda te zetten. 

Ons aanbod voor schooljaar 2021-2022

  • Een duidelijk overzicht van alles wat er op de markt is op vlak van verkeers- en mobiliteitseducatie voor het secundair onderwijs. In onze webshop vind je alle producten en initiatieven die je kunt aankopen met SMS-budget. 
  • Gratis begeleiding door een professionele SMS-begeleider, het hele schooljaar lang. 
  • Een startsubsidie van maximaal 700 euro voor de aankoop van educatief materiaal en de organisatie van verkeers- en mobiliteitsinitiatieven op school, zoals theatervoorstellingen, vormingen of begeleidingen. 

Wie kan er deelnemen?

Alle Nederlandstalige secundaire scholen uit Vlaanderen en Brussel kunnen deelnemen aan SMS.

Contact

VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde)  
Slimme Mobiele Scholen 
Stationsstraat 110 
2800 Mechelen 

015 63 14 03 
slimmemobielescholen@vsv.be